InfraTest Adria

InfraTest Adria nastavak je dosadašnjeg poslovanja tvrtke Trgo VDM d.o.o. čije djelatnost na tržištu Istočne Europe datira od 1995 god.
Djelatnost firme uključuje dugogodišnje zastupanje i distribuciju uređaja za laboratorijska i terenska ispitivanja, kao i servis istih na području istočne Europe.
Sukladno našoj djelatnosti predstavnici smo renomiranih tvrtki Infratest GmbH, Form+Test GmbH, Schleibinger geräte GmbH, Kern und Sohn Gmbh iz Njemačke, tvrtke Proceq SA iz Švicarske te NTD James iz SAD-a.

Naša misija je da ostanemo profesionalni te da svojom kvalitetnom ponudom udovoljimo rastućim zahtjevima na području graditeljstva,cestogradnje i mostogradnje u našoj zemlji kao i u inozemstvu.

Referentna lista sadrži imena većih renomiranih tvrtki koje koriste naše uređaje što govori u prilog našeg rada, stručnosti te uzajamnog povjerenja tijekom svih godina postojanja.

20191129_085712-500x700-1-100x100

ROMANA BRUSINA
dipl. oecc
prodaja/sales manager
+385 99 212 0237

drago

DRAGOSLAV ĐURIĆ
dipl. ing. stroj.
servis/service
+385 98 360 852

Reference:

TPA za održavanje kvalitete i inovacije d.o.o
TPA za obezbeđenje kvaliteta i inovacije d.o.o Srbija
ABG test d.o.o.
IGH d.d.
IGH d.o.o. Mostar
Bechtel Enka UK Limited ogranak Srbija
Širbegović inženjering d.o.o.
Cenoza promet d.o.o.
Cestorad d.d.
Gravia d.o.o.
Sarađen d.o.o.
Strabag d.o.o. Sarajevo
Strabag AG- podružnica Strabag Skopje
Crnagoraput AD Podgorica
O-Mega – III
Ramtech d.o.o.
Integral Inženjering a.d.
Zagrebački holding-podružnica Zagrebačke ceste
Tegra d.d.
Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Centralna putna laboratorija d.o.o. Novi Sad
GP Put d.d. Sarajevo
China Road and bridge Corporation
Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.
Ceste d.d. Bjelovar
Oberdorfer d.o.o.
Ceste Karlovac d.d.
Geokon d.d.
Geoexpert d.o.o.
Geotest d.o.o.
Juričić Invest d.o.o.
Građevinski laboratorij d.o.o
Građevinski faklutet Zagreb
Građevinski fakultet Split
GP Krk d.d.
Cestar d.o.o. za građevinarstvo Split
Bechtel Enka
ABG Test d.o.o. Podgorica
Cesta d.o.o. Pula
Institut za puteve ad Srbija
Colas Hrvatska d.o.o.
Građevinski fakultet Mostar
AzVirt ogranak Beograd
Građevinski fakultet Osijek
Građevinski fakultet Beograd
GLT d.o.o.
Ante-inženjerstvo d.o.o.
Semmelrock Stein + Design d.o.o.
ING3 Construction d.o.o.
Arhitektonsko-građevinski institut d.o.o – Novi Sad
Geosonda d.o.o.
Leonahard Moll d.o.o
Graditelj Svratišta d.o.o.
Bechtel ENKA UK Limited ogranak Beograd
SABBIA d.o.o.
Šumadijaput d.o.o.
DTQ d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Antenal Novigrad d.o.o.
Srednja škola Bedekovčina
Radnik d.d.
Micom elektronika d.o.o
APS d.o.o
Gefrya d.o.o.

Partneri

InfraTest Adria d.o.o.
Balokovićeva 29
Zagreb, CROATIA
+385 99 212 0237
+385 98 360 852
info@infratestadria.hr