Proceq GPR live

Tijekom posjeta gosp.Misak Lubosa iz firme Proceq SA, imali smo priliku upoznati se sa radom novih uređaja.
Na prezentaciji istih prisustvovala su gospoda sa Građevinskog fakulteta Zagreb, Institut IGH Zagreb d.d, Institut IGH Split d.d i Geotest d.o.o.
U nastavku pogledajte kratki video i demonstraciju rada uređaja Proceq GPR live:

    

Odabran je jedan segment nosivog zida mosta. Uređajem GPR live određen je položaj i dubina armature u betonu do dubine od 60 cm. Nakon skeniranja i obrade podataka u softwareu može se vidjeti točan položaj vertikalne i horizontalne armature po dubini betona, tj. položaj armature u slojevima betona. U kombinaciji sa uređajem Proceq Profometer može se odrediti promjer armaturne šipke i dubina na kojoj se šipka nalazi.

InfraTest Adria d.o.o.
Balokovićeva 29
Zagreb, CROATIA
+385 99 212 0237
+385 98 360 852
info@infratestadria.hr